Dinde kendileriyle evlenilmesi ölünceye kadar haram, yasak olan kimseler.
Erkek için; yedisi kan ile olan, nesebden (soydan) akrabâ, yedisi süt sebebiyle, dördü de nikâh sebebi ile sonradan akrabâ olan toplam on sekiz kadın ebedî mahremdir.
Bunlar:
1) Anne,
2) Annesinin ve babasının annesi,
3) Kızı, kızının kızı,
4) Kız ka rdeşi,
5) Kız kardeşinin kızı,
6) Erkek kardeşinin kızı,
7) Hala ve teyze,
8) Süt anne,