Vücuttaki lenf bezlerinin hacminin artması. normal insanda lenf bezleri el ile muayenede hissedilmez. El ile muayenede hissedilen bir lenf bezinin önemli olup olmadığı bezin büyüklüğüne, yerine, hastanın yaşı ve işine bağlıdır. Ergenlik çağında lenf bezlerinin sayısı ve hacmi daha fazladır. Çocuklarda lenf bezleri daha kolay büyür. Meselâ üst solunum yolu enfeksiyonları, hafif iltihabı hâdiseler çocuklarda erişkenlere göre kolaylıkla bezlerin şişmesine sebep olur.

Lenf bezlerindeki büyüme erişkinlerde, çocuklara göre daha önemli hastalıkları gösterebilir. Lenf bezlerindeki büyüme ilgili olduğu bölgeye ait iltihabı hâdiseleri, ufak darbeleri, gösterebilir. Kasıklarda, köprücük kemiği üstünde, kulak arkasında, diz arkasında ve karındaki lenf bezi büyümeleri önemli kabul edilir.

Lenf bezinde büyümeye sebep olan hastalıklar:
1- İltihâbı hastalıklar.
2- Habis hastalıklar: Lenfoma, lçsemi (kan kanseri), kemik iliği hastalıkları, boyun, akciğer ve meme kanserleri.
3- Bağ dokusuna ait romatizmal hastalıklar.

Vücudun herhangi bir yerinde bir lenf bezi büyüklüğü hisseden kişi, hekime müracaat etmelidir. Bunun tehlikeli veya tehlikesiz olduğuna doktor karar verir. Bunun için çeşitli laboratuar tetkikleri yapılır. Gerekirse beze çıkarılır ve incelenerek kesin teşhis konur.